in خبر مهم ایران

40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم

40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم
حدود 40 هزار هوادار در ساعات باقیمانده به آغاز شهرآورد تهران در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم

حدود 40 هزار هوادار در ساعات باقیمانده به آغاز شهرآورد تهران در ورزشگاه آزادی حضور دارند.
40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی در آستانه آغاز دربی+فیلم

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *