in خبر مهم ایران

۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری تصریح کرد: از ۲۵ خرداد تا ۱۴ تیر ماه بالغ بر ۹۱۵ خانواده شامل دو هزار و ۴۷۲ نفر در مدارس استان اسکان یافتند.

ناصری افزود: به عبارتی پنج هزار و ۲۸۳ نفر روز اسکان فرهنگیان در موج اول سفرها و حتی قبل از تعطیلات عید فطر به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران فرهنگی از استان‌های آذربایجان غربی، تهران و اصفهان مهمان استان اردبیل هستند، اضافه کرد: روند مشابهی در تعطیلات نوروزی نیز مشاهده شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل به آماده‌سازی هزار و ۲۴ کلاس درس برای اسکان فرهنگیان اشاره کرد و افزود: کلاس‌ها در چهار گروه بر اساس امکاناتی که دارند امتیازبندی شده‌اند.

احمد ناصری افزود: ۱۲۱ مدرسه در ۱۹ ناحیه آموزشی آماده اسکان مسافران هستند و در این مدارس بر اساس میران امکانات اختصاصی در کلاس‌ها، ۸۲ کلاس ویژه، ۵۱۸ کلاس نوع الف، ۲۵۳ کلاس نوع ب و ۱۸۹ کلاس نوع ج تدارک دیده شده است.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گفت:  اولویت اسکان در مدارس با فرهنگیان است و در طول سفرهای تابستانی ۴۳۰ نفر عوامل اجرایی در روند اسکان مسافران مشارکت دارند.

۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری تصریح کرد: از ۲۵ خرداد تا ۱۴ تیر ماه بالغ بر ۹۱۵ خانواده شامل دو هزار و ۴۷۲ نفر در مدارس استان اسکان یافتند.

ناصری افزود: به عبارتی پنج هزار و ۲۸۳ نفر روز اسکان فرهنگیان در موج اول سفرها و حتی قبل از تعطیلات عید فطر به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران فرهنگی از استان‌های آذربایجان غربی، تهران و اصفهان مهمان استان اردبیل هستند، اضافه کرد: روند مشابهی در تعطیلات نوروزی نیز مشاهده شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل به آماده‌سازی هزار و ۲۴ کلاس درس برای اسکان فرهنگیان اشاره کرد و افزود: کلاس‌ها در چهار گروه بر اساس امکاناتی که دارند امتیازبندی شده‌اند.

احمد ناصری افزود: ۱۲۱ مدرسه در ۱۹ ناحیه آموزشی آماده اسکان مسافران هستند و در این مدارس بر اساس میران امکانات اختصاصی در کلاس‌ها، ۸۲ کلاس ویژه، ۵۱۸ کلاس نوع الف، ۲۵۳ کلاس نوع ب و ۱۸۹ کلاس نوع ج تدارک دیده شده است.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان گفت:  اولویت اسکان در مدارس با فرهنگیان است و در طول سفرهای تابستانی ۴۳۰ نفر عوامل اجرایی در روند اسکان مسافران مشارکت دارند.

۹۱۵ خانواده فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

آپديت نود 32 روزانه

اخبار کارگران

Related Posts

Written By: