in قیمت

کاهش تراکم کلاس‌های درس در سایه اجراي طرح خرید خدمات آموزشی

کاهش تراکم کلاس‌های درس در سایه اجراي طرح خرید خدمات آموزشی

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی مرضیه گرد، در خصوص طرح خرید خدمات آموزشی و چگونگی اجرای آن اظهار داشت: این طرح درسال جاری نیز انجام شده است لکن در استان‌هایی که امکان جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان را داشته‌اند محدود شده همچنین در مناطقی که امکان جذب معلمان حق‌التدریس را داشته کاهش داشته است .
وی با بیان اینکه استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان که بیشترین نیاز به این طرح را داشته‌اند در اولویت فعالیت قرار گرفته‌اند، گفت: این مناطق بیشترین سهمیه را به خود اختصاص دادند.
گرد ضمن اشاره به اینکه این طرح دستاوردهای مثبتی داشته بیان کرد: از مهم‌ترین این دستاوردها رعایت عدالت آموزشی در مناطقی است که دارای حداقل شرایط برای آموزش دانش آموزان بویژه دختران بوده همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود نیروی انسانی و شرایط بد زیست محیطی کسی حاضر به فعالیت نبوده از نیروهای بومی تحصیلکرده آن مناطق استفاده شده است .
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با بیان اینکه طرح خرید خدمات به ایجاد انگیزه و شور و نشاط به مدارس، ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش تراکم کلاس‌ها و کاهش مدارس دو شیفته کمک کرده است، عنوان کرد: چنانچه هر کدام از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس مایل به بررسی باشند، از آن استقبال می‌کنیم.
گرد یادآور شد: در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌ها حتی امکان بازدیدهای میدانی برای صاحب نظرانی که تمایل به آشنایی بیشتر و مشاهده مستندات هستند با هماهنگی وزارت آموزش وپرورش وجود دارد.

کاهش تراکم کلاس‌های درس در سایه اجراي طرح خرید خدمات آموزشی

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی مرضیه گرد، در خصوص طرح خرید خدمات آموزشی و چگونگی اجرای آن اظهار داشت: این طرح درسال جاری نیز انجام شده است لکن در استان‌هایی که امکان جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان را داشته‌اند محدود شده همچنین در مناطقی که امکان جذب معلمان حق‌التدریس را داشته کاهش داشته است .
وی با بیان اینکه استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان که بیشترین نیاز به این طرح را داشته‌اند در اولویت فعالیت قرار گرفته‌اند، گفت: این مناطق بیشترین سهمیه را به خود اختصاص دادند.
گرد ضمن اشاره به اینکه این طرح دستاوردهای مثبتی داشته بیان کرد: از مهم‌ترین این دستاوردها رعایت عدالت آموزشی در مناطقی است که دارای حداقل شرایط برای آموزش دانش آموزان بویژه دختران بوده همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود نیروی انسانی و شرایط بد زیست محیطی کسی حاضر به فعالیت نبوده از نیروهای بومی تحصیلکرده آن مناطق استفاده شده است .
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با بیان اینکه طرح خرید خدمات به ایجاد انگیزه و شور و نشاط به مدارس، ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش تراکم کلاس‌ها و کاهش مدارس دو شیفته کمک کرده است، عنوان کرد: چنانچه هر کدام از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس مایل به بررسی باشند، از آن استقبال می‌کنیم.
گرد یادآور شد: در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌ها حتی امکان بازدیدهای میدانی برای صاحب نظرانی که تمایل به آشنایی بیشتر و مشاهده مستندات هستند با هماهنگی وزارت آموزش وپرورش وجود دارد.

کاهش تراکم کلاس‌های درس در سایه اجراي طرح خرید خدمات آموزشی

دانلود برنامه ایمو

Related Posts

Written By: