in خبر مهم ایران

پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، فریدون سید مصطفوی» اظهاركرد : این تعداد شامل 38 هزار و 393 نفر و در قالب 9هزار و 80 خانواده بود که در باشگاه های فرهنگیان، خانه های معلم و مدارس استان پذیرش و اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش  استان آذربایجان غربی تصريح کرد: شهرستان های ماکو ، مهاباد، ارومیه و خوی بیشترین میزان مسافران نوروزی را پذیرا بودند.

وی خاطرنشان كرد : امسال یکهزار و 231 اتاق در قالب مدارس، باشگاه فرهنگیان و خانه معلم برای پذیرایی از میهمانان فرهنگی تجهیز و آماده شده بود.

سیدمصطفوی افزود : باشگاه های فرهنگیان استان آذربایجان غربی با 286 تخت و اردوگاه های استان شامل 120 تخت و خانه های معلم استان با 284 تخت برای مسافران نوروزی ارائه خدمات می کردند.

پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان غربي، فریدون سید مصطفوی» اظهاركرد : این تعداد شامل 38 هزار و 393 نفر و در قالب 9هزار و 80 خانواده بود که در باشگاه های فرهنگیان، خانه های معلم و مدارس استان پذیرش و اسکان داده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش  استان آذربایجان غربی تصريح کرد: شهرستان های ماکو ، مهاباد، ارومیه و خوی بیشترین میزان مسافران نوروزی را پذیرا بودند.

وی خاطرنشان كرد : امسال یکهزار و 231 اتاق در قالب مدارس، باشگاه فرهنگیان و خانه معلم برای پذیرایی از میهمانان فرهنگی تجهیز و آماده شده بود.

سیدمصطفوی افزود : باشگاه های فرهنگیان استان آذربایجان غربی با 286 تخت و اردوگاه های استان شامل 120 تخت و خانه های معلم استان با 284 تخت برای مسافران نوروزی ارائه خدمات می کردند.

پذیرش «76هزار نفر روز» میهمان نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان استان

خرید بک لینک

Related Posts

Written By: