in خبر مهم ایران

وزیر آموزش و پرورش وارد خراسان‌شمالی شد

وزیر آموزش و پرورش وارد خراسان‌شمالی شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان شمالی، علی اصغر فانی صبح امروز دوشنبه 26 مهر ماه با حضور درکنگره ملی سه هزار شهید خراسان‌شمالی با محوریت شهدای دانش آموز و معلم در جمع دانش آموزان و مسئولان استانی سخنراني خواهد كرد.

بر اين اساس؛ همچنین وزیر آموزش و پرورش ساعت 12 در محل نخستین مجتمع ورزشی دانش آموزی خراسان شمالی این پروژه و50 پروژه آموزشی دیگر را به طور همزمان افتتاح خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش وارد خراسان‌شمالی شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان خراسان شمالی، علی اصغر فانی صبح امروز دوشنبه 26 مهر ماه با حضور درکنگره ملی سه هزار شهید خراسان‌شمالی با محوریت شهدای دانش آموز و معلم در جمع دانش آموزان و مسئولان استانی سخنراني خواهد كرد.

بر اين اساس؛ همچنین وزیر آموزش و پرورش ساعت 12 در محل نخستین مجتمع ورزشی دانش آموزی خراسان شمالی این پروژه و50 پروژه آموزشی دیگر را به طور همزمان افتتاح خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش وارد خراسان‌شمالی شد

مهارت برتر

Related Posts

Written By: