in ارز

مسکو: ما برای مبارزه با تروریسم به سوریه آمدیم و داریم موفق می‌شویم

مسکو: ما برای مبارزه با تروریسم به سوریه آمدیم و داریم موفق می‌شویم
سفیر روسیه در انگلیس در یادداشتی در روزنامه گاردین، روز یکشنبه نوشته کشورش برای مبارزه با تروریسم وارد سوریه شده است.

مسکو: ما برای مبارزه با تروریسم به سوریه آمدیم و داریم موفق می‌شویم

سفیر روسیه در انگلیس در یادداشتی در روزنامه گاردین، روز یکشنبه نوشته کشورش برای مبارزه با تروریسم وارد سوریه شده است.
مسکو: ما برای مبارزه با تروریسم به سوریه آمدیم و داریم موفق می‌شویم

باران دانلود

Related Posts

Written By: