in خبر مهم ایران

زمانی تربیت راه درست و مسیر مناسب را طی می‌کند که تک بعدی نباشد

زمانی تربیت راه درست و مسیر مناسب را طی می‌کند که تک بعدی نباشد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، صبح امروزعلی‌اصغر فانی در دوازدهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است،‌ اظهار كرد: وظیفه اصلی ما در آموزش و پروریش «تربیت» است و مبنای فعالیت‌های آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه که تا سال 1399 ادامه خواهد یافت،‌ اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور است.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تلاش‌های زیادی برای اصلاح نظام آموزش و پرورش کشور انجام شد، گفت: آن زمان تلاش‌های زیادی انجام شد تا آموزش و پرورش کشور منطبق بر ارزش‌ها، هنجارها و نیازهای ما باشد اما هیچکدام از تلاش‌هایی که بعد از انقلاب صورت گرفت به دلیل اینکه منطبق بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نبود، کارساز نبوده است.

فانی با بیان اینکه از سال 82 مطالعه برای ایجاد سند تحول آموزش و پرورش صورت گرفته است، گفت: تصویب این سند تا سال 91 به طول انجامید اما در حال حاضر ما یک سند بالادستی تحت عنوان سند تحول آموزش و پرورش داریم که باید تا سال 1404 عملی شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: تربیت تک بعدی یکی از آفت‌های تربیت است و زمانی تربیت از راه درست و مسیر مناسب را طی می‌کند که تک بعدی نباشد و این در حالی است که برخی خانواده‌ها و موسسات فقط روی یک بعد تربیت تاکید می‌کنند. به عنوان مثال تنها بعد آموزشی مدنظر است و برای دانش‌آموز کلاس‌های فوق‌ برنامه و تست‌زنی پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره 6 ساحت تربیتی گفت: 6 ساحت تربیتی شامل «تربیت اخلاقی و اعتقادی»، «تربیت اقتصادی ـ حرفه‌ای»، «تربیت بدنی و جسمانی»، «تربیت هنری و زیباشناختی»، « تربیت اجتماعی ـ سیاسی» و «تربیت علمی و فناوری» است.

فانی درخصوص تربیت اقتصادی ـ حرفه‌ای افزود: دانش‌آموز باید مهارت و حرفه‌ای را بیاموزد تا بتواند مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف کند.

وی همچنین به شعار امسال که «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» است، اشاره کرد و ادامه داد: تربیت اقتصاد مقاومتی وظیفه آموزش و پرورش است و دانش‌آموزان باید به اهمیت توانمندی داخلی و جلوگیری از اسراف و استفاده بهینه از منابع پی ببرند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال نظام جدید آموزشی به پایه دهم رسیده است، گفت: در سال تحصیلی جدید 140 عنوان کتاب جدیدالتالیف داریم و درس اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال 96-95 تدریس می‌شود.

وی درخصوص ساحت تربیت بدنی نیز اظهار كرد: امسال در مجموع 3 سال متوسطه دوم ساعت ورزش را دو برابر کردیم تا دانش‌آموزان با تلاش بیشتر جسم خود را تقویت کنند.

فانی با بیان اینکه یادگیری در ابتدا آموختن برای دانستن بود و بعدها آموختن برای بکار بردن مطرح شد، گفت: پس از آن آموختن برای بکار بستن و آموختن برای بهتر زیستن مطرح شد و این در حالی است که ما در شرایطی مانند کنکور در زندگی، دانش‌آموزان را از آموختن برای زیستن محروم کرده‌ایم یعنی دانش‌آموزان از تابستان سال سوم متوسطه به قرنطینه حفظ کردن می روند و برای شرکت در ماراتن کنکور 3 ساعته آماده می‌شوند.

زمانی تربیت راه درست و مسیر مناسب را طی می‌کند که تک بعدی نباشد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، صبح امروزعلی‌اصغر فانی در دوازدهمین کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است،‌ اظهار كرد: وظیفه اصلی ما در آموزش و پروریش «تربیت» است و مبنای فعالیت‌های آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه که تا سال 1399 ادامه خواهد یافت،‌ اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور است.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تلاش‌های زیادی برای اصلاح نظام آموزش و پرورش کشور انجام شد، گفت: آن زمان تلاش‌های زیادی انجام شد تا آموزش و پرورش کشور منطبق بر ارزش‌ها، هنجارها و نیازهای ما باشد اما هیچکدام از تلاش‌هایی که بعد از انقلاب صورت گرفت به دلیل اینکه منطبق بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی نبود، کارساز نبوده است.

فانی با بیان اینکه از سال 82 مطالعه برای ایجاد سند تحول آموزش و پرورش صورت گرفته است، گفت: تصویب این سند تا سال 91 به طول انجامید اما در حال حاضر ما یک سند بالادستی تحت عنوان سند تحول آموزش و پرورش داریم که باید تا سال 1404 عملی شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: تربیت تک بعدی یکی از آفت‌های تربیت است و زمانی تربیت از راه درست و مسیر مناسب را طی می‌کند که تک بعدی نباشد و این در حالی است که برخی خانواده‌ها و موسسات فقط روی یک بعد تربیت تاکید می‌کنند. به عنوان مثال تنها بعد آموزشی مدنظر است و برای دانش‌آموز کلاس‌های فوق‌ برنامه و تست‌زنی پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره 6 ساحت تربیتی گفت: 6 ساحت تربیتی شامل «تربیت اخلاقی و اعتقادی»، «تربیت اقتصادی ـ حرفه‌ای»، «تربیت بدنی و جسمانی»، «تربیت هنری و زیباشناختی»، « تربیت اجتماعی ـ سیاسی» و «تربیت علمی و فناوری» است.

فانی درخصوص تربیت اقتصادی ـ حرفه‌ای افزود: دانش‌آموز باید مهارت و حرفه‌ای را بیاموزد تا بتواند مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف کند.

وی همچنین به شعار امسال که «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» است، اشاره کرد و ادامه داد: تربیت اقتصاد مقاومتی وظیفه آموزش و پرورش است و دانش‌آموزان باید به اهمیت توانمندی داخلی و جلوگیری از اسراف و استفاده بهینه از منابع پی ببرند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال نظام جدید آموزشی به پایه دهم رسیده است، گفت: در سال تحصیلی جدید 140 عنوان کتاب جدیدالتالیف داریم و درس اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال 96-95 تدریس می‌شود.

وی درخصوص ساحت تربیت بدنی نیز اظهار كرد: امسال در مجموع 3 سال متوسطه دوم ساعت ورزش را دو برابر کردیم تا دانش‌آموزان با تلاش بیشتر جسم خود را تقویت کنند.

فانی با بیان اینکه یادگیری در ابتدا آموختن برای دانستن بود و بعدها آموختن برای بکار بردن مطرح شد، گفت: پس از آن آموختن برای بکار بستن و آموختن برای بهتر زیستن مطرح شد و این در حالی است که ما در شرایطی مانند کنکور در زندگی، دانش‌آموزان را از آموختن برای زیستن محروم کرده‌ایم یعنی دانش‌آموزان از تابستان سال سوم متوسطه به قرنطینه حفظ کردن می روند و برای شرکت در ماراتن کنکور 3 ساعته آماده می‌شوند.

زمانی تربیت راه درست و مسیر مناسب را طی می‌کند که تک بعدی نباشد

دانلود سریال و آهنگ

Related Posts

Written By: