in خبر مهم ایران

خدمت به دانش آموزان با نیاز ویژه، خدمت به نبی مکرم اسلام است

خدمت به دانش آموزان با نیاز ویژه، خدمت به نبی مکرم اسلام است

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي ، دكتر علي اصغر فاني در جمع دانش آموزان با نیاز ویژه اعزامی از 14 استان در اردوگاه امام رضا(ع) در مشهد اظهاركرد : براساس قانون اساسی سه درصد از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشجو معلمان فراوانی وجود دارد که از بین دانش آموزان با نیاز های ویژه هستندکه در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل می باشند و در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستند.

وزیر آموزش و پرورش ضمن تشکر از تلاش های ارزشمند خیرین تصريح كرد : سال گذشته قریب به 800 میليارد تومان اعتبار توسط خیرین به امر مدرسه سازی اختصاص یافته است و جشنواره خیرین مدرسه ساز از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه در سراسر کشو برگزار می شود.

وی از تلاش های فرهنگیان صمیمانه تشکر كرد و افزود : اگر معلمین نبودند استعداد های دانش آموزان در زمینه های مختلف علوم شکوفا نمی شد و معلمین رکن رکین آموزش و پرورش هستند و آموزش وپرورش زیرساخت منابع انسانی کشور را تشکیل می دهد و معلمین آموزش و پرورش استثنایی گل سر سبد آموزش و پرورش و فرهنگیان هستند  کار در آموزش و پرورش استثنایی سخت است و اجر آن هم مضاعف می باشد.

خدمت به دانش آموزان با نیاز ویژه، خدمت به نبی مکرم اسلام است

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي ، دكتر علي اصغر فاني در جمع دانش آموزان با نیاز ویژه اعزامی از 14 استان در اردوگاه امام رضا(ع) در مشهد اظهاركرد : براساس قانون اساسی سه درصد از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشجو معلمان فراوانی وجود دارد که از بین دانش آموزان با نیاز های ویژه هستندکه در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل می باشند و در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستند.

وزیر آموزش و پرورش ضمن تشکر از تلاش های ارزشمند خیرین تصريح كرد : سال گذشته قریب به 800 میليارد تومان اعتبار توسط خیرین به امر مدرسه سازی اختصاص یافته است و جشنواره خیرین مدرسه ساز از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه در سراسر کشو برگزار می شود.

وی از تلاش های فرهنگیان صمیمانه تشکر كرد و افزود : اگر معلمین نبودند استعداد های دانش آموزان در زمینه های مختلف علوم شکوفا نمی شد و معلمین رکن رکین آموزش و پرورش هستند و آموزش وپرورش زیرساخت منابع انسانی کشور را تشکیل می دهد و معلمین آموزش و پرورش استثنایی گل سر سبد آموزش و پرورش و فرهنگیان هستند  کار در آموزش و پرورش استثنایی سخت است و اجر آن هم مضاعف می باشد.

خدمت به دانش آموزان با نیاز ویژه، خدمت به نبی مکرم اسلام است

خرید بک لینک

سپهر نیوز

Related Posts

Written By: