in خبر مهم ایران

حمایت کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه از دانش آشتیانی

حمایت کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه از دانش آشتیانی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  در این بیانیه آمده است:

امروزه دانش، رکن اصلی توسعه محسوب می‌شود و نظام آموزشی هر کشور نیز تولید کننده علم و دانش و در واقع پُلی برای رسیدن به آن به شمار می‌آید.

بر خلاف پیشگامان نظریه توسعه که همواره بر اهمیت ایجاد و گسترش منابع مادی تاکید داشتند، امروزه، نقش آموزش و پرورش در زندگی افراد و جوامع بسیار پر رنگ‌تر و حیاتی‌تر از دهه‌های پیش است و اندیشمندان و صاحب نظران عرصه توسعه، ضمن تاکید بر بهره‌ور بودن سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، استدلال می‌کنند که این سرمایه‌گذاری‌ها، سبب افزایش ظرفیت و توان تولید و بهره‌وری افراد می‌شود.

بر این اساس، اگر چه بازگشت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، اغلب مستلزم فرایندی طولانی و بلند مدت است، لیکن بازدهی آن بسیار عمیق و گسترده بوده و در تمام کنش‌های فردی و جمعی افراد آموزش دیده انعکاس می‌یابد.

یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار، درونی کردن مفهوم توسعه در نسل‌های جامعه است؛ از این رو سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش موجب پرورش انسان‌هایی علم گرا، با مهارت، نظام مند، پژوهشگر و دارای انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه می‌شود. چنین افرادی قادر خواهند بود فرایند توسعه را در تمامی ابعاد جامعه گسترش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک کنند.

نظام آموزشی توسعه‌گرا باعث می‌شود که افراد در برابر تغییرات نه تنها مقاومت نکنند، بلکه به دلیل داشتن انعطاف پذیری لازم، به استقبال آن هم بروند و این پدیده خود از شاخصه‌های مهم در رابطه با توسعه پایدار است.

یکی از نیازهای اساسی نظام آموزشی ما برای حرکت در مسیر توسعه ،زمینه‌سازی برای حاکم شدن تفکر توسعه‌گرا در آموزش و پرورش است.

وجود مدیران آشنا با مبانی و شاخص‌های توسعه نیز از ضروریات اولیه‌ای است که برای قدم گذاشتن در مسیر علمی شدن و ارتقای کارآمدی نهاد آموزش و پرورش کشور به آن محتاجیم.

دکتر دانش آشتیانی با نگاهی توسعه محور و منطبق با آخرین رهیافت‌های علمی و آموزشی دنیا، می‌تواند مدیری موفق در وزارت آموزش و پرورش باشد. وی می‌تواند جایگاه ویژه آموزش و پرورش را در سطح کلان و نزد تصمیم سازان بهبود بخشد. دانش آشتیانی با کوله باری از تجربه و تخصص در عرصه‌های علمی و مدیریتی و آشنایی کامل با مقتضیات و ملزومات مرتبط با درس و مدرسه می‌تواند رخوت و کهنگی را تا اندازه زیادی از مدارس کشور بزداید و شور و نشاط را در معلمان زحمتکش احیا کند.

اعضای کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه، در راستای ایجاد تحرک و نشاط در نهاد آموزش و پرورش و نیز حمایت از دولت تدبیر و امید، پشتیبانی قاطع خود از وزارت دانش آشتیانی را اعلام کرده و از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خواست می‌کنند با رأی اعتماد خود به وی، گامی بزرگ در حمایت از فرهنگیان و به نفع آینده فرزندان این مرز و بوم بردارند.

حمایت کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه از دانش آشتیانی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  در این بیانیه آمده است:

امروزه دانش، رکن اصلی توسعه محسوب می‌شود و نظام آموزشی هر کشور نیز تولید کننده علم و دانش و در واقع پُلی برای رسیدن به آن به شمار می‌آید.

بر خلاف پیشگامان نظریه توسعه که همواره بر اهمیت ایجاد و گسترش منابع مادی تاکید داشتند، امروزه، نقش آموزش و پرورش در زندگی افراد و جوامع بسیار پر رنگ‌تر و حیاتی‌تر از دهه‌های پیش است و اندیشمندان و صاحب نظران عرصه توسعه، ضمن تاکید بر بهره‌ور بودن سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، استدلال می‌کنند که این سرمایه‌گذاری‌ها، سبب افزایش ظرفیت و توان تولید و بهره‌وری افراد می‌شود.

بر این اساس، اگر چه بازگشت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، اغلب مستلزم فرایندی طولانی و بلند مدت است، لیکن بازدهی آن بسیار عمیق و گسترده بوده و در تمام کنش‌های فردی و جمعی افراد آموزش دیده انعکاس می‌یابد.

یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار، درونی کردن مفهوم توسعه در نسل‌های جامعه است؛ از این رو سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش موجب پرورش انسان‌هایی علم گرا، با مهارت، نظام مند، پژوهشگر و دارای انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه می‌شود. چنین افرادی قادر خواهند بود فرایند توسعه را در تمامی ابعاد جامعه گسترش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک کنند.

نظام آموزشی توسعه‌گرا باعث می‌شود که افراد در برابر تغییرات نه تنها مقاومت نکنند، بلکه به دلیل داشتن انعطاف پذیری لازم، به استقبال آن هم بروند و این پدیده خود از شاخصه‌های مهم در رابطه با توسعه پایدار است.

یکی از نیازهای اساسی نظام آموزشی ما برای حرکت در مسیر توسعه ،زمینه‌سازی برای حاکم شدن تفکر توسعه‌گرا در آموزش و پرورش است.

وجود مدیران آشنا با مبانی و شاخص‌های توسعه نیز از ضروریات اولیه‌ای است که برای قدم گذاشتن در مسیر علمی شدن و ارتقای کارآمدی نهاد آموزش و پرورش کشور به آن محتاجیم.

دکتر دانش آشتیانی با نگاهی توسعه محور و منطبق با آخرین رهیافت‌های علمی و آموزشی دنیا، می‌تواند مدیری موفق در وزارت آموزش و پرورش باشد. وی می‌تواند جایگاه ویژه آموزش و پرورش را در سطح کلان و نزد تصمیم سازان بهبود بخشد. دانش آشتیانی با کوله باری از تجربه و تخصص در عرصه‌های علمی و مدیریتی و آشنایی کامل با مقتضیات و ملزومات مرتبط با درس و مدرسه می‌تواند رخوت و کهنگی را تا اندازه زیادی از مدارس کشور بزداید و شور و نشاط را در معلمان زحمتکش احیا کند.

اعضای کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه، در راستای ایجاد تحرک و نشاط در نهاد آموزش و پرورش و نیز حمایت از دولت تدبیر و امید، پشتیبانی قاطع خود از وزارت دانش آشتیانی را اعلام کرده و از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خواست می‌کنند با رأی اعتماد خود به وی، گامی بزرگ در حمایت از فرهنگیان و به نفع آینده فرزندان این مرز و بوم بردارند.

حمایت کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه از دانش آشتیانی

دانلود بیتالک

Related Posts

Written By: