in خبر مهم ایران

توسعه آموزش های مهارتی در سواحل مکران در راستای اقتصاد مقاومتی

توسعه آموزش های مهارتی در سواحل مکران در راستای اقتصاد مقاومتی

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا، سید مصطفی آذرکیش اظهارکرد: توجه ویژه به ابعاد موضوع توسعه سواحل مکران از زوایای مختلف و اهمیت سواحل مکران از لحاظ موقعیت های استراتژیک، بین المللی و ملی همچنین ضرورت هدایت متوازن برای سرمایه های انسانی این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: با هدایت متوازن این سرمایه های انسانی بخش زیادی از اهداف آمایش سرمایه ها از جمله امنیت پایدار، عدالت اجتماعی، توازن و تعادل منطقه ای همچنین بهره وری مناسب از قابلیت ها محقق می شود.

 مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش افزود: توسعه آموزش های مهارتی این امکان را فراهم کرده که فرصت شرکت در رشته های مورد نیاز و متناسب با شرایط منطقه ایجاد شود همچنین در راستای توجه ویژه به مناطق محروم و مرزی بر اساس سیاست های نظام، تامین نیروی کار ماهر و متخصص برای این منطقه فراهم می شود.

 آذرکیش بیان کرد: نگاه ویژه بر مبنای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت توسعه سواحل مکران است وجود قابلیت های بالقوه عرصه لازم را برای بالفعل کردن استعدادها و مهارت ها فراهم می کند.

 وی عنوان کرد: از نقاط قوتی که به توسعه این متطقه کمک می کند، می توان به وجود تاسیسات زیربنایی، وجود مراکز آموزش عالی علوم دریایی، وجود مناطق ویژه آزاد و منابع وابسته به کشتی سازی و علوم دریایی اشاره کرد.

 مدیرکل دفتر کاردنش وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای این توسعه به سهم بالای اشتغال و ایجاد درآمد از طریق دریا و بعضا صنایع دستی، ایجاد هنرستان های شبانه روزی، ایجاد رشته های جدید متناسب با اقلیم منطقه توسعه کارآفرینی با نگاه آموزش همراه با تولید کمک می شود.

 آذرکیش بیان کرد: در نشست روز گذشته ما با مسئولان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار این موضوعات به طور جدی مطرح و اعلام آمادگی شد.

وی اظهار کرد: در سواحل مکران حدود 2 هزار و 460 نفر از دانش آموزان در هنرستان های کاردانش و 816 نفر در هنرستان های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

 وی تصریح کرد: طرح توسعه آموزش های مهارتی در سواحل مکران با رویکرد امکان دسترسی بالای دانش آموزان به آموزش های مهارتی متناسب با نیازهای بومی منطقه ای در حال نهایی شدن است.

  مدیرکل دفتر کاردنش وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز 15 شهریورماه نیز همایش خیرین مدرسه ساز با حضور وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل ستادی و مسئولان خیرین مدرسه ساز برگزار می شود که ضمن بازدید از منطقه آزاد چابهار طرح توسعه آموزش های مهارتی در سال اقتصاد مقاومتی در راستای محرومیت زدایی کلید می حورد.

توسعه آموزش های مهارتی در سواحل مکران در راستای اقتصاد مقاومتی

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا، سید مصطفی آذرکیش اظهارکرد: توجه ویژه به ابعاد موضوع توسعه سواحل مکران از زوایای مختلف و اهمیت سواحل مکران از لحاظ موقعیت های استراتژیک، بین المللی و ملی همچنین ضرورت هدایت متوازن برای سرمایه های انسانی این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: با هدایت متوازن این سرمایه های انسانی بخش زیادی از اهداف آمایش سرمایه ها از جمله امنیت پایدار، عدالت اجتماعی، توازن و تعادل منطقه ای همچنین بهره وری مناسب از قابلیت ها محقق می شود.

 مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش افزود: توسعه آموزش های مهارتی این امکان را فراهم کرده که فرصت شرکت در رشته های مورد نیاز و متناسب با شرایط منطقه ایجاد شود همچنین در راستای توجه ویژه به مناطق محروم و مرزی بر اساس سیاست های نظام، تامین نیروی کار ماهر و متخصص برای این منطقه فراهم می شود.

 آذرکیش بیان کرد: نگاه ویژه بر مبنای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت توسعه سواحل مکران است وجود قابلیت های بالقوه عرصه لازم را برای بالفعل کردن استعدادها و مهارت ها فراهم می کند.

 وی عنوان کرد: از نقاط قوتی که به توسعه این متطقه کمک می کند، می توان به وجود تاسیسات زیربنایی، وجود مراکز آموزش عالی علوم دریایی، وجود مناطق ویژه آزاد و منابع وابسته به کشتی سازی و علوم دریایی اشاره کرد.

 مدیرکل دفتر کاردنش وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای این توسعه به سهم بالای اشتغال و ایجاد درآمد از طریق دریا و بعضا صنایع دستی، ایجاد هنرستان های شبانه روزی، ایجاد رشته های جدید متناسب با اقلیم منطقه توسعه کارآفرینی با نگاه آموزش همراه با تولید کمک می شود.

 آذرکیش بیان کرد: در نشست روز گذشته ما با مسئولان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار این موضوعات به طور جدی مطرح و اعلام آمادگی شد.

وی اظهار کرد: در سواحل مکران حدود 2 هزار و 460 نفر از دانش آموزان در هنرستان های کاردانش و 816 نفر در هنرستان های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند.

 وی تصریح کرد: طرح توسعه آموزش های مهارتی در سواحل مکران با رویکرد امکان دسترسی بالای دانش آموزان به آموزش های مهارتی متناسب با نیازهای بومی منطقه ای در حال نهایی شدن است.

  مدیرکل دفتر کاردنش وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز 15 شهریورماه نیز همایش خیرین مدرسه ساز با حضور وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل ستادی و مسئولان خیرین مدرسه ساز برگزار می شود که ضمن بازدید از منطقه آزاد چابهار طرح توسعه آموزش های مهارتی در سال اقتصاد مقاومتی در راستای محرومیت زدایی کلید می حورد.

توسعه آموزش های مهارتی در سواحل مکران در راستای اقتصاد مقاومتی

ماشین های جدید

Related Posts

Written By: