in خبر مهم ایران

برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، 15 شهریور ماه در شهر اصفهان برگزار می گردد.

نادر منصورکیایی ، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ، با اعلام این خبر افزود: جشنواره نوجوان سالم ، هر ساله با هدف ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و دانش آموزان ، والدین و همکاران فرهنگی آثار خود را در دو محور خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات مدرسه ای ، و در موضوعات پیشگیری از دخانیات ، پیشگیری از مصرف مواد و پیشگیری از خشونت ، در قالب هایی چون مقاله ، عکس ، فیلم کوتاه ، روزنامه دیواری و نقاشی ارائه کرده و ضمن رقابت ، در این فعالیت بزرگ فرهنگی برای ترویج پیام های جشنواره در زمینه خود-مراقبتی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و بویژه اعتیاد ، مشارکت می کنند.

وی  با اعلام این که در پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در سال تحصیلی 95-1394 ، جشنواره از دوره متوسطه به تمامی دوره های تحصیلی تسری پیدا کرد ، افزود :  تعداد رشته های جشنواره ، از 3 رشته در دوره اول به 11 رشته در دوره پنجم افزایش یافته است و بخش های جشنواره از بخش دانش آموزی به دو بخش خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات و تجارب مدرسه ای ( ویژه معلمان و همکاران فرهنگی ) گسترش یافته وتعداد آثار رسیده به پنجمین دوره جشنواره ، در مقایسه با دوره اول ، نزدیک به 100 برابر  افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی گفت : اکنون سطح جشنواره ، از سطح ملی در دوره اول برگزاری جشنواره ، به سطح ملی – استانی تسری یافته است ، بطوری که اکنون علاوه بر اختتامیه کشوری ، 32 اختتامیه استانی در سطح ادارات کل آموزش و پرورش برگزار می شود و همچنین در سال های گذشته ، در حدود 30 درصد از مناطق آموزش و پرورش کشور نیز اختتامیه شهرستانی جشنواره را برگزار نموده اند.

نادر منصورکیایی افزود: در مراسم اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، علاوه بر تقدیر از دانش آموزان و همکاران فرهنگی برگزیده ، از راهنمای آموزش پیشگیری در کلاس درس و نیز نقشه راه همیاران پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس ، رونمایی خواهد شد.

برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، 15 شهریور ماه در شهر اصفهان برگزار می گردد.

نادر منصورکیایی ، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ، با اعلام این خبر افزود: جشنواره نوجوان سالم ، هر ساله با هدف ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و دانش آموزان ، والدین و همکاران فرهنگی آثار خود را در دو محور خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات مدرسه ای ، و در موضوعات پیشگیری از دخانیات ، پیشگیری از مصرف مواد و پیشگیری از خشونت ، در قالب هایی چون مقاله ، عکس ، فیلم کوتاه ، روزنامه دیواری و نقاشی ارائه کرده و ضمن رقابت ، در این فعالیت بزرگ فرهنگی برای ترویج پیام های جشنواره در زمینه خود-مراقبتی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و بویژه اعتیاد ، مشارکت می کنند.

وی  با اعلام این که در پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در سال تحصیلی 95-1394 ، جشنواره از دوره متوسطه به تمامی دوره های تحصیلی تسری پیدا کرد ، افزود :  تعداد رشته های جشنواره ، از 3 رشته در دوره اول به 11 رشته در دوره پنجم افزایش یافته است و بخش های جشنواره از بخش دانش آموزی به دو بخش خلاقیت های دانش آموزی و ابتکارات و تجارب مدرسه ای ( ویژه معلمان و همکاران فرهنگی ) گسترش یافته وتعداد آثار رسیده به پنجمین دوره جشنواره ، در مقایسه با دوره اول ، نزدیک به 100 برابر  افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی گفت : اکنون سطح جشنواره ، از سطح ملی در دوره اول برگزاری جشنواره ، به سطح ملی – استانی تسری یافته است ، بطوری که اکنون علاوه بر اختتامیه کشوری ، 32 اختتامیه استانی در سطح ادارات کل آموزش و پرورش برگزار می شود و همچنین در سال های گذشته ، در حدود 30 درصد از مناطق آموزش و پرورش کشور نیز اختتامیه شهرستانی جشنواره را برگزار نموده اند.

نادر منصورکیایی افزود: در مراسم اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم ، علاوه بر تقدیر از دانش آموزان و همکاران فرهنگی برگزیده ، از راهنمای آموزش پیشگیری در کلاس درس و نیز نقشه راه همیاران پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس ، رونمایی خواهد شد.

برگزاري اختتامیه بخش کشوری پنجمین دوره جشنواره نوجوان سالم در استان اصفهان

ورزشی

Related Posts

Written By: