in خبر مهم ایران

بايد از ظرفیت خیران مدرسه ساز ، در توسعه فضای آموزشی استان بهره گرفت

بايد از ظرفیت خیران مدرسه ساز ، در توسعه فضای آموزشی استان بهره گرفت

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط وزارت عمومی آموزش و پرورش به نقل از  استان مرکزی، محمود زمانی‌قمی در مراسم بهره‌برداری از مدرسه خیرساز استثنایی نورالهدی ساوه با اشاره به اهمیت مدرسه‌سازی اظهار كرد : توفیق انفاق و مشارکت در امور خیرخواهانه به محبان خداوند متعال تعلق می‌گیرد و سعادت بزرگی محسوب می‌شود همچنین نیازهای جامعه در حوزه آموزشی و فرهنگی باید مورد توجه قرارگیرد و شناخته شود و خیران می‌توانند با مشارکت در این زمینه در ساخت مراکز آموزشی وفرهنگی موثر واقع شوند چراکه این امر ارتقا شاخص‌های حوزه آموزش و پرورش را به دنبال دارد.

وی عنوان کرد: اقدام ارزشمند خیران این پروژه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نمایانگر این مهم بوده‌که در حوزه فرهنگ تکرار انجام چنین پروژه‌هایی فراموش نشدنی و پایدار می‌ماند.

استاندار مرکزی تاکید بر اینکه وجود مجموعه‌ خیّرین در کشور کمک به اساس انقلاب اسلامی است بیان کرد: وقتی که کار و فعالیت‌ها برای خدا باشد و نیت الهی مد نظر قرار بگیرد، همه باب‌ها برای انسان باز می‌شود.

بايد از ظرفیت خیران مدرسه ساز ، در توسعه فضای آموزشی استان بهره گرفت

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط وزارت عمومی آموزش و پرورش به نقل از  استان مرکزی، محمود زمانی‌قمی در مراسم بهره‌برداری از مدرسه خیرساز استثنایی نورالهدی ساوه با اشاره به اهمیت مدرسه‌سازی اظهار كرد : توفیق انفاق و مشارکت در امور خیرخواهانه به محبان خداوند متعال تعلق می‌گیرد و سعادت بزرگی محسوب می‌شود همچنین نیازهای جامعه در حوزه آموزشی و فرهنگی باید مورد توجه قرارگیرد و شناخته شود و خیران می‌توانند با مشارکت در این زمینه در ساخت مراکز آموزشی وفرهنگی موثر واقع شوند چراکه این امر ارتقا شاخص‌های حوزه آموزش و پرورش را به دنبال دارد.

وی عنوان کرد: اقدام ارزشمند خیران این پروژه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نمایانگر این مهم بوده‌که در حوزه فرهنگ تکرار انجام چنین پروژه‌هایی فراموش نشدنی و پایدار می‌ماند.

استاندار مرکزی تاکید بر اینکه وجود مجموعه‌ خیّرین در کشور کمک به اساس انقلاب اسلامی است بیان کرد: وقتی که کار و فعالیت‌ها برای خدا باشد و نیت الهی مد نظر قرار بگیرد، همه باب‌ها برای انسان باز می‌شود.

بايد از ظرفیت خیران مدرسه ساز ، در توسعه فضای آموزشی استان بهره گرفت

آهنگ جدید

Related Posts

Written By: