in خبر مهم ایران

بازدیدبیش از 6هزار دانش آموز استان از مناطق عملیاتی جنوب کشور

بازدیدبیش از 6هزار دانش آموز استان از مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهاركرد: اردوهای راهیان نور فرصتی مناسبی برای تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی  در میان دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری تصریح کرد :سال گذشته تعداد6 هزارو 395 دانش آموز دختر وپسر ویکهزارو 703 فرهنگی ،راوی وروحانی در قالب 41 کاروان و166 اتوبوس از سرزمین های جنگی  جنوب کشور بازدید نمودند.

وی افزود: ترویج و آشنایی دانش آموزان با  فرهنگ ایثار وشهادت ،برگزاری رزمایش اردوگاهی و آشنایی دانش آموزان با عملیات های دفاع مقدس، کسب تجربه اردوئی و تلاش در راستای  مشارکت های گروهی از اهداف این اردو ها مي باشد.

بازدیدبیش از 6هزار دانش آموز استان از مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهاركرد: اردوهای راهیان نور فرصتی مناسبی برای تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی  در میان دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری تصریح کرد :سال گذشته تعداد6 هزارو 395 دانش آموز دختر وپسر ویکهزارو 703 فرهنگی ،راوی وروحانی در قالب 41 کاروان و166 اتوبوس از سرزمین های جنگی  جنوب کشور بازدید نمودند.

وی افزود: ترویج و آشنایی دانش آموزان با  فرهنگ ایثار وشهادت ،برگزاری رزمایش اردوگاهی و آشنایی دانش آموزان با عملیات های دفاع مقدس، کسب تجربه اردوئی و تلاش در راستای  مشارکت های گروهی از اهداف این اردو ها مي باشد.

بازدیدبیش از 6هزار دانش آموز استان از مناطق عملیاتی جنوب کشور

دانلود آهنگ آذری

Related Posts

Written By: