in خبر مهم ایران

اجرای برنامه ورزش صبحگاهی با حضور 100 هزار دانش آموز در1 هزار واحد آموزشی

اجرای برنامه ورزش صبحگاهی با حضور 100 هزار دانش آموز در1 هزار واحد آموزشی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از  استان ایلام، برنامه نرمش صبحگاهی نمادین استانی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان در دبیرستان پیام شهدای شهر ایلام برگزار گردید.

علی بیرانوند گفت: این برنامه همزمان در مدارس سراسر استان با مشارکت بیش از 100 هزار دانش آموز در یک هزار واحد، آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی با حضور مسولان و مربیان و معلمان مدارس برگزار می شود.

وی افزود: ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزش مدارس می تواند عامل مهمی در ایجاد نشاط و شادابی و تأمین سلامت جسم و روح دانش آموزان باشد.

بیرانوند تصریح کرد: ورزش به ویژه ورزش صبحگاهی در تقویت احساسات، صداقت و کاهش فشارهای روانی دانش آموزان نقش بسزایی دارد.

وي همچنین ورزش را مهم ترین عامل تاثیرگذار در ایجاد روابط اجتماعی و تقویت بنیه  علمی دانش آموزان و راغب نمودن آنان به دروس دیگر عنوان کرد و گفت : از مربیان و معلمان و عوامل مدارس انتظار می رود موضوع ورزش دانش آموزی را جدی گرفته و با اجرای برنامه های درون مدرسه ای مانند المپیادهای ورزشی، حیات پویا و کانونهای ورزشی زمینه ی فعالیت و تحرک دانش آموزان را برانگیخته و فضایی پر از نشاط و امید را برای ایشان فراهم سازند.

اجرای برنامه ورزش صبحگاهی با حضور 100 هزار دانش آموز در1 هزار واحد آموزشی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از  استان ایلام، برنامه نرمش صبحگاهی نمادین استانی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان در دبیرستان پیام شهدای شهر ایلام برگزار گردید.

علی بیرانوند گفت: این برنامه همزمان در مدارس سراسر استان با مشارکت بیش از 100 هزار دانش آموز در یک هزار واحد، آموزشی در دوره های مختلف تحصیلی با حضور مسولان و مربیان و معلمان مدارس برگزار می شود.

وی افزود: ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزش مدارس می تواند عامل مهمی در ایجاد نشاط و شادابی و تأمین سلامت جسم و روح دانش آموزان باشد.

بیرانوند تصریح کرد: ورزش به ویژه ورزش صبحگاهی در تقویت احساسات، صداقت و کاهش فشارهای روانی دانش آموزان نقش بسزایی دارد.

وي همچنین ورزش را مهم ترین عامل تاثیرگذار در ایجاد روابط اجتماعی و تقویت بنیه  علمی دانش آموزان و راغب نمودن آنان به دروس دیگر عنوان کرد و گفت : از مربیان و معلمان و عوامل مدارس انتظار می رود موضوع ورزش دانش آموزی را جدی گرفته و با اجرای برنامه های درون مدرسه ای مانند المپیادهای ورزشی، حیات پویا و کانونهای ورزشی زمینه ی فعالیت و تحرک دانش آموزان را برانگیخته و فضایی پر از نشاط و امید را برای ایشان فراهم سازند.

اجرای برنامه ورزش صبحگاهی با حضور 100 هزار دانش آموز در1 هزار واحد آموزشی

لردگان

Related Posts

Written By: